Dostarczamy nie tylko produkty, oferujemy naszym klientom również kompleksowe usługi

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów gotową rozwiązać najbardziej złożone zadania. 

Dowiedz się więcej
Przewiń

Wykonywanie przelotów dronem z wysokiej jakości sprzętem do obrazowania multi i hiperspektralnego

  • Oferujemy możliwość zbierania danych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) z użyciem kamer o wysokiej rozdzielczości spektralnej, umożliwiającymi szczegółową obserwację i analizę procesu wegetacji roślin,
  • Obsługujemy również proces przesyłu i zabezpieczenia danych oraz ich przetworzenia i interpretacji, aby pomóc Was prowadzić Waszych zadaniach.

W ramach pozostałych działań B+R wykonujemy również

  • analizę spektralną innych upraw pod kątem wykrywania chorób;
  • wysokiej jakości ortofotomapy z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, kamer o wysokiej rozdzielczości (20 MPix) kamer multispektralnych do określania kondycji uprawy;
  • implementujemy algorytmy rozpoznawania obrazu oraz modele sztucznej inteligencji, przede wszystkim na potrzeby rozpoznawania chorób roślin, szacowania plonów, zużycia środków ochrony roślin i określania innych parametrów upraw,
  • badanie stanu techniki w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

Technologia, którą dysponujemy

Wysokiej jakości sprzęt, który posiadamy pozwala nam zarówno na wykonywanie zdjęć multispektralnych, jak i badań termowizyjnych

Kamera multispektralna zintegrowana z bezzałogowym statkiem powietrznym

Kamera multispektralna, pozwalająca między innymi na obliczanie indeksów wegetacji roślin uprawnych. Rozwiązanie to wykorzystujemy w naszej firmie do monitorowania upraw pod kątem prawidłowego rozwoju roślin.

Obloty z użyciem takich kamer służą nam również do budowania zbiorów obrazów, które wykorzystywane są w procesie rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji, przygotowywanych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego.

Obrazowanie multispektralne pozwala na gromadzenie informacji na temat wegetacji roślin, dystrybucji wody i problemów z irygacją, a także szkód rolniczych i wielu innych.

Kamera hiperspektralna zintegrowana z bezzałogowym statkiem powietrznym

Platforma hiperspektralna jest oparta o 6-wirnikowy bezzałogowy statek powietrzny, wyposażony w 150-pasmową kamerę hiperspektralną. Kamera ta umożliwia rejestrację obrazów w wysokiej rozdzielczości spektralnej, w przedziale 470 nm do 900 nm i z częstotliwością 65 klatek na sekundę.

Kamera wykorzystuje spektrometr w celu rejestracji zmieniających się warunków oświetlenia. Pozwala to na uzyskanie poprawnych radiometrycznie ortofotomap nawet przy zmieniających się podczas lotu warunkach oświetleniowych. Takie rozwiązanie poprawia skuteczność, znacząco zwiększając liczbę dni w roku, w których można wykonać przelot. Urządzenie wykorzystywane jest do zaawansowanej analizy upraw rolnych oraz badań dotyczących połączenia technologii wizji hiperspektralnej oraz głębokich sieci neuronowych.

Kamera RGB wysokiej rozdzielczości zintegrowana z bezzałogowym statkiem powietrznym

Platforma bezzałogowa wyposażona jest w kamerę rejestrującą obrazy w wysokiej rozdzielczości, przydatną w procesie zbierania danych i budowania ortofotomap (obrazów z referencjami geograficznymi). Pozwala to na późniejsze dokładne zlokalizowanie zarejestrowanych obiektów.

Zgromadzone obrazy wykorzystujemy później do wykonywania analiz, przygotowania algorytmów wizyjnych czy też w procesie trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. Wśród zastosowań wymienić można analizę upraw pod kątem zachwaszczenia, precyzyjne wskazywanie różnych obiektów na polach czy wykrywanie szkód rolniczych.

Spektrofotometr hiperspektralny

Spektrofotometr wykorzystywany w naszej firmie pozwala na prowadzenie pomiarów z bardzo dużą rozdzielczością spektralną (1 nm) i w bardzo szerokim zakresie spektralnym (400-2500nm), nieosiągalnymi dla innych urządzeń. Warto zauważyć, że dysponujemy mobilną wersją urządzenia, która umożliwia prowadzenie badań poza laboratorium – znajduje to zastosowanie w badaniach agronomicznych, geologicznych i wielu innych.

Użycie spektrometru pozwala na szybkie prowadzenie pomiarów i badanie zjawisk nie dostrzegalnych dla innych urządzeń (obserwowalnych daleko poza zakresem światła widzialnego). W naszych badaniach sprzęt ten wykorzystywany jest m.in. do zaawansowanych badań nad wczesnym wykrywaniem chorób w uprawie pomidora.

Podoba się Tobie to co robimy?
Skontaktuj się z nami, a chętnie porozmawiamy!