Tworzymy rozwiązania powodujące pozytywne zmiany w branży rolnej

Pracujemy nad implementacją rozwiązań, które zwiększą
efektywność i wydajność całego rolnictwa

Dowiedz się więcej
Przewiń

Dziennik polowy

Aplikacja mobile/PC służąca do bieżącego agregowania danych dotyczących prowadzonych zabiegów na polu, kluczowych zdarzeń w rozwoju uprawy oraz danych finansowych skorelowanych z precyzyjnym polem.

Kompleks informacji umożliwia analizę oraz podejmowanie racjonalnych decyzji zwiększających rentowność gospodarstwa.

Wybrane funkcjonalności

  • Oszczędność czasu,
  • Optymalizacja kosztów upraw
  • Optymalizacja doboru upraw na pole
  • Dostęp do danych z każdego miejsca.

RSP – Raport Stanu Pola

Usługa mająca na celu dostarczenie bieżących informacji o rozwoju upraw oraz występujących w trakcie sezonu anomalii.

Dzięki systemowi powiadomień będzie można skwantyfikować skuteczność prowadzonych działań (np. opryski), jak i również zyskać wiedzę, w których obszarach są wymagane działania, aby osiągnąć zamierzone wyniki finansowe.

Wybrane funkcjonalności

  • Informacja o anomaliach występujących na polu,
  • Automatyczna analiza stanu pola,
  • Informacja o powierzchni upraw zagrożonych, gdzie wymagana jest interwencja.

Tomatino

Aplikacja mobilna służąca do precyzyjnej i zautomatyzowanej identyfikacji czynników zagrażających danej uprawie (choroby, chwasty, szkodniki) i doboru odpowiedniego środka zaradczego, co ma wykluczyć nieprecyzyjny dobór Środków Ochrony Roślin i potrzebę stosowania kliku zamiast jednego właściwego.

Wybrane funkcjonalności

  • Automatyczne rozpoznawanie patogenów (algorytmy AI),
  • Szybka identyfikacja agrofagów/patogenów niszczących uprawę,
  • Podpowiedź / dobór ŚOR odpowiednich do zidentyfikowanego zagrożenia.

Podoba się Tobie to co robimy?
Skontaktuj się z nami, a chętnie porozmawiamy!